Bygdanytt på besøk

Fredag den 13. februar fekk vi besøk av ein journalist frå lokalavisa Bygdanytt som skreiv om dei 20 frivillige ved museet som sørgjer for å halda fabrikkhistoria levande heile året. Reportasjen kan du sjå her – Bygdanytt: På vakt for lokalhistoria