Endring i styret i Stiftelsen

Styret i Stiftelen Ytre Arna Museum har i 2021 følgende medlemmer.

Leiar Øystein Schei, nestleiar Sollaug Damminger, kasserar Brynjar Einmo, styremedlemmer Lillian Mjelde, Bodil Nordøen, Reidun Rydland, Nils Georg Brekke, Lisbeth Haugen, Kolbjørn Valestrand. varamedlem, Fridtjof Mjelde.