Endring i styret i Stiftelsen

Styret i Stiftelen Ytre Arna Museum har i møtet den 21. mai 2019 gjort endringer i styret. Styret består nå av følgende medlemmer.

Leiar Øystein Schei, nestleiar Sollaug Damminger, kasserar Brynjar Einmo, styremedlemmer Lillian Mjelde, Bodil Nordøen, Reidun Rydland, Nils Georg Brekke, Lisbeth Haugen, Kolbjørn Valestrand. varamedlemmer Gerald Kalsås, Fridtjof Mjelde.