Blog

Bygdanytt på besøk

Fredag den 13. februar fekk vi besøk av ein journalist frå lokalavisa Bygdanytt som skreiv om dei 20 frivillige ved museet som sørgjer for å halda fabrikkhistoria levande heile året. Reportasjen kan du sjå her – Bygdanytt: På vakt for lokalhistoria

Read More

A/S Arne Fabrikkers varemerke.

Stiftinga Ytre Arna Museum har etter søknad til  Patenstyret no retten til bruk av A/S Arne Fabrikker sitt tradisjonsrike varemerke. Siste innehavar Høie-Arne AS hadde ikkje fornya si registrering, og den opphørte såleis 11.10.2000. Ytre Arna si historie tek til med grunnleggjinga av Arne Fabrikker i 1846. Museet formidlar kulturarven etter fabrikken og industribygda som […]

Read More