Presse

Ytre Arna museum har fått fleire oppslag i media sidan etableringa i 2006.

Under finst eit lite utval av artiklane:

  • “Dei fører ingen statistikk, men leiaren for Ytre Arna museum og Ytre Arna historielag, Sollaug Damminger, er nøgd med besøkstala. Museet held ope tre timar kvar dag, alle dagar utanom måndag, og vert drive av historielaget. Året rundt”, Bygdanytt 16. februar 2015
  • “Kulturprisen til Ytre Arna historielag er ei velfortent utmerking til ei viktig drivkraft i lokalsamfunnet”, Bergens Tidende 29. april 2008.
  • “Museet i Ytre Arna vil frå 1. februar halda ope tre timar alle dagar i veka, bortsett frå måndag”, Bygdanytt 12. januar 2014.
  • “Det yrer av liv i det gamle bomullsveveriet ved fjorden i Ytre Arna. Med historiefortellere og moderne tekstilproduksjon er det ny optimisme i det tidligere så vitale industrisamfunnet”, Bergens Tidende 09. februar 2014